chirurdzy pluc

Dopiero z chwilą gdy próba zawodzi lub gdy okaże się, że odma jest nieskuteczna, powstaje zagadnienie uzyskania zapadnięcia się płuca innym sposobem. Zasada rozpoczynania leczenia od odmy piersiowej nie jest zresztą już dziś uznawana powszechnie. Są chirurdzy płuc, którzy w przypadkach ograniczonych jam szczytowych oddają pierwszeństwo odmie zewnątrzopłucnowej albo przerwaniu przewodnictwa nerwu przeponowego, jeżeli kimogram wykazuje z całą pewnością wpływ ruchów oddechowych przepony na zapadanie się jamy, z reguły wyraźny w jamach dolnego płata w razie zarośnięcia szczeliny międzypłatowej. [więcej w: objaw murphyego, olx szczytno, półpasiec leczenie jak długo ]

Powiązane tematy z artykułem: objaw murphyego olx szczytno półpasiec leczenie jak długo