Zglebnikowac dwunastnice w kamicy pecherzyka zólciowego zasadniczo mozna dopiero wtedy, gdy napady kolki wystepuja rzadko

Zgłębnikować dwunastnicę w kamicy pęcherzyka żółciowego zasadniczo można dopiero wtedy, gdy napady kolki występują rzadko, a ogólna ciepłota ciała nie przekracza stanów podgorączkowych. Mocz w kamicy żółciowej może zawierać, zwiększoną ilość urobilinogenu jako wyraz uszkodzenia miąższu wątrobowego, a w razie zatkania wspólnego przewodu żółciowego zawiera bilirubinę bez urobilinogenu. Przepłukując kał w sicie Boasa można, chociaż nie zawsze, w nim znaleźć po napadzie kolki kamienie żółciowe. Dla uzyskania wyniku dodatniego trzeba czasami badać kał przez 2-3 tygodnie, małe bowiem złogi mogą pozostawać dłuższy czas w fałdach błony śluzowej przewodu jelitowego, a kamienie wapniowe oraz cholesterolowo-barwnikowo-wapniowe mogą w jelitach rozpuszczać się. Wreszcie nie każdy kamień wykryty w kale jest kamieniem żółciowym. Chorzy biorą często za kamienie żółciowe pestki owoców oraz kryształy kwasów żółciowych. Kamica pę cherzyka żółciowego może trwać latami z okresami zwolnień i zaostrzeń. Dołączające się zapalenie okołopęcherzykowe wiedzie, często do zrostów z sąsiednimi narządami, wskutek czego obraz kliniczny zatraca swą typowość. Z innych powikłań spostrzega się ograniczony ropień okołopęcherzykowy oraz ropień podprzeponowy. Przebicie się zawartości pęcherzyka żółciowego do wolnej jamy otrzewnej wiedzie do ostrego ropnego jej zapalenia. Powikłanie to łatwo może być przeoczone w początkowym okresie, wskutek tego, że objawia się ustąpieniem bólów i tętnem prawidłowo częstym lub nieco zwolnionym, zależnie od wsysania się żółci. Ropne zapalenie pęcherzyka, towarzyszące kamicy, może być przyczyną powikłania choroby ostrym zapaleniem nerek, a nawet wyraźną posocznicą. Do rzadkich powikłań kamicy pęcherzyka żółciowego należy niedrożność jelit. W niektórych przypadkach wywołuje ją zatkanie pętli jelitowej dużym kamieniem, który utorował sobie drogę do jelit po uprzednim wytworzeniu przetoki pęcherzykowo-jelitowej, w innych przypadkach przyczyną niedrożności jelit jest przegięcie pętli jelitowej przez ciężki duży kamień, bądź skurcz jelita dookoła nawet niewielkiego kamienia. [przypisy: przepona wolna, olx szczytno, stomatologia dziecięca warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: olx szczytno przepona wolna stomatologia dziecięca warszawa