Symwastatyna do zapobiegania zaostrzeniom w umiarkowanej i ciężkiej POChP AD 3

Pacjenci, którzy spełniali kryteria statyn, zostali wykluczeni z badania na podstawie ustalonych wytycznych.27 Przed włączeniem pacjentów zmierzono poziomy lipidów po tym, jak pacjent pościł przez 12 godzin. Po rozpoczęciu STATCOPE w dniu 4 marca 2010 r., Food and Drug Administration (FDA) wydała ostrzeżenie (w dniu 8 czerwca 2011 r.) Przeciwko jednoczesnemu stosowaniu amlodypiny lub dużych dawek werapamilu z symwastatyną.28 Obwieszczenie to spowodowało przerwanie badania lek u uczestników z obu grup badanych, którzy otrzymywali amlodypinę lub wapamil w dużych dawkach (16 pacjentów w grupie otrzymującej symwastatynę i 20 w grupie otrzymującej placebo). Rada monitorująca dane i bezpieczeństwo STATCOPE zaleciła następnie wykluczenie pacjentów z cukrzycą, zgodnie z wywiadem medycznym lub poziomem hemoglobiny glikowanej ponad 6,5%, co spowodowało przerwanie leczenia badaniem u 28 uczestników (14 w każdej grupie).
Wyniki
Pierwszorzędowym wynikiem był wpływ symwastatyny na częstość zaostrzeń, która została zdefiniowana jako liczba zaostrzeń na osobę rocznie. Drugorzędne wyniki obejmowały czas do pierwszego zaostrzenia, nasilenie zaostrzeń, liczbę ostrych incydentów sercowo-naczyniowych, jakość życia i zmiany zmiennych spirometrycznych.
Zaostrzenia definiowano jako nasilenie lub wystąpienie dwóch lub więcej objawów ze strony układu oddechowego (kaszel, plwocina, świszczący oddech, duszność lub ucisk w klatce piersiowej) trwających co najmniej 3 dni i wymagających leczenia antybiotykami lub ogólnoustrojowymi glikokortykoidami.26 Nasilenie nasilenia nasilenia było stopniowane. według następującej skali: łagodna (wymagana tylko domowa opieka, z lub bez kontaktu z lekarzem), umiarkowana (wymagana wizyta w oddziale ratunkowym), ciężka (wymagana hospitalizacja) i bardzo ciężka (wymagana intubacja i wentylacja mechaniczna ).
Wizyty studyjne
Zmienne spirometryczne (FVC i FEV1) oraz specyficzna dla choroby i ogólna jakość życia (oceniana za pomocą kwestionariusza oddechowego St. George s [SGRQ] 29 oraz 36-elementowego badania stanu zdrowia wyników badania lekarskiego [SF-36] , 30 odpowiednio) mierzono w punkcie wyjściowym oraz po 12, 24 i 36 miesiącach (i podczas wizyty końcowej, jeśli nie pokrywała się z wizytą roczną). Wyniki w zakresie SGRQ w zakresie od 0 do 100, z niższymi wynikami wskazującymi lepsze funkcjonowanie i z minimalną klinicznie istotną różnicą 4 punktów.29 SF-36 to samodzielny kwestionariusz ogólnego stanu zdrowia, który generuje wyniki w ośmiu wymiarach zdrowotnych. Wyniki wahają się od 0 do 100, przy czym wyższe wyniki wskazują na lepszy stan zdrowia w każdym wymiarze.30 Klinicznie ważne zmiany w wyniku SF-36 to wzrosty od 5 do 10 punktów w określonych domenach31.
Spirometrię przeprowadzono zgodnie ze wskazówkami American Thoracic Society – European Respiratory Society.32 Dane przedstawiono jako procent referencyjnych wartości prognozowanych, stosując równania predykcyjne Hankinsona i wsp. 33. Analizie poddano jedynie dane uzyskane po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela. .
W trakcie badania uczestnicy byli obserwowani na wizytach w klinice co 3 miesiące oraz w postaci comiesięcznych kontaktów telefonicznych w miesiącach bez wizyty w klinice
[hasła pokrewne: fullcap allegro, objaw murphyego, dyżury aptek kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek kraków fullcap allegro objaw murphyego