Spoleczne uwarunkowanie potrzeby seksualnej

Właściwości seksualne osobników, np. impotencja, eunuchoida, erotomania itp. , są przez otoczenie uważane za zalety lub wady społeczne, tak jak odwaga, czy tchórzostwo, prawdomówność lub kłamliwość, a nie po prostu zapewne cechy fizyczne, jak np. ostrość wzroku, czy też choroby w rodzaju gruźlicy lub astmy. Tym się tłumaczy, że człowiek dąży do zdobycia walorów seksualnych lub choćby do wywołania u drugich wrażenia, że je posiada – dla podniesienia swojej pozycji społecznej. Wiele, związków o charakterze seksualnym wśród dorastającej młodzieży ma swoje źródło w pragnieniu, alby okazać się dorosłym, wielu donżuanów to impotenci, którym zależy na opinii stuprocentowych mężczyzn, a niejedna uwodzicielska kobieta jest taką, dlatego, że fakt gromadzenia wokół siebie grona mężczyzn, pozwala jej kompensować swoje prawdziwe lub urojone wady. Wielką zasługą A. Adlera było umieszczenie potrzeby seksualnej na jej właściwym miejscu w hierarchii potrzeb ludzkich i stwierdzenie – wbrew Freudowi – że człowiek nie jest istotą seksualną, lecz społeczną. To właśnie Adder sformułował myśl, że sposób, w jaki człowiek zaspokaja swoje potrzeby seksualne, jest określony przez jego styl życiowy, a nie na odwrót. Społeczne uwarunkowanie potrzeby seksualnej i powiązanie jej z innymi potrzebami sprawia, że czynności seksualne najczęściej służą jakimś innym potrzebom i celom. Dla ludzi prymitywnych, pozbawionych zdolności przeżywania wzruszeń artystycznych, poznawczych itp. , a także dla ludzi o bardzo jednostronnie rozwiniętej osobowości, może to być jedynym źródłem silnych podniet, a dla wielu jedyną sytuacją, w której czują się potrzebni i mogą mieć jakieś znaczenie społeczne. Można także przypuszczać, że i freudowska teoria libido zawdzięcza swoją dużą popularność nie nadzwyczajnej atrakcyjności samych w sobie wartości seksualnych przez nią akcentowanych, ale temu, że natrafiła na jakiś podatny grunt. Jak wspomniałem już, trudno powiedzieć, co składało się na to, odpowiedź na to pytanie wymagałaby specjalnych analiz socjologicznych, pamiętać bowiem należy, że działalność Freuda przypadła na ostatnią fazę rozkwitu XIX-wiecznej formy kapitalizmu, która wywarła ogromny wpływ na życie społeczeństw europejskich. Nie jest bezpodstawna teza Schelskyego, który np. zerotyzowanie miłości małżeńskiej wyjaśnia specyficznym układem stosunków społeczeństwa późno mieszczańskiego 2 (por. H. Schelsky, 1959, s. 235). W każdym razie wydaje się, że entuzjazm, z jakim świat przyjął koncepcję Freuda, wymaga wyjaśnienia, a nie stanowi dowodu na dużą rolę potrzeby seksualnej w życiu człowieka [podobne: pies boo cena allegro, dyżury aptek kraków, przepona wolna ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek kraków pies boo cena allegro przepona wolna