Sourdille wykonywal operacje w trzech okresach

W roku 1935 przytacza Sourdille 109 przypadków otosklerozy przez siebie operowanych z dobrym wynikiem. Sourdille wykonywał operację w trzech okresach, wychodząc z cięcia zausznego, i nazwał ją rympanolabiryntopeksją wykonując okienko na bańce poziomego kanału półkolistego. Okienko tak wytworzone nie zarastało. W roku 1938 podał Lempert operację wykonaną. przez zewnętrzny przewód słuchowy jednoczasowo z użyciem płata podobnie jak Sourdille do pokrycia przetoki z zewnętrznego przewodu słuchowego. Przedstawił on wiele audiogramów operowanych przypadków, wykonywanych przed i po operacji, wykazujących niezbicie trwałą poprawę słuchu. W roku 1941 ogłosił Lempert dwa tysiące operowanych przypadków i podał modyfikację, polegającą na wytworzeniu okienka na bańce poziomego kanału półkolistego i pionowego-i nazwał to okienko fenestra novovalis, a operację fenestracją enestration). [hasła pokrewne: kłykciny kończyste sromu, klinika bielsko biała, usg jamy brzusznej olsztyn ]

Powiązane tematy z artykułem: klinika bielsko biała kłykciny kończyste sromu usg jamy brzusznej olsztyn