Skuteczność metforminy u pacjentów z cukrzycą nie zależną od insuliny ad 6

Stężenie insuliny w osoczu i C-peptydu na czczo nie zmieniło się w żadnej z grup. Doustne testy tolerancji glukozy
Stężenia glukozy i insuliny w osoczu (ważona średnia wartości 0, 1, 2 i 3 godziny) przed i po doustnym podaniu glukozy na linii podstawowej były podobne w grupach z metforminą i placebo. W 29. tygodniu średnie stężenie glukozy w osoczu po przyjęciu glukozy nie zmieniło się w grupie placebo (337 . 10 vs 337 . 7 mg na decylitr [18,9 . 0,6 vs. 18,9 . 0,4 mmol na litr]), ale zmniejszyło się w metforminie grupa (od 347 . 7 do 275 . 7 mg na decylitr [19,3 . 0,4 do 15,3 . 0,4 mmol na litr], P <0,001 dla porównania z placebo); cały spadek wynikał ze zmniejszenia stężenia glukozy w osoczu na czczo. Średnie stężenie insuliny w osoczu nie zmieniło się w grupie placebo i nieznacznie wzrosło w grupie otrzymującej metforminę (do 36,2 . 2 od 29 . 2 uJ na mililitr [216 . 12 od 174 . 12 pmol na litr], P = 0,001 dla porównań z linią podstawową iz placebo). Stężenia peptydu C w osoczu zbliżały się do stężeń insuliny w osoczu w obu grupach.
Lipidy w osoczu
Tabela 2. Tabela 2. Stężenia lipidów i mleczanów w osoczu w pięciu grupach przed i po leczeniu przez 29 tygodni. Przed leczeniem stężenia cholesterolu całkowitego w surowicy na czczo, cholesterolu LDL, cholesterolu HDL i triglicerydów były podobne w grupach otrzymujących metforminę i placebo (tabela 2). Nie było zmian podczas leczenia w grupie placebo. W 29. tygodniu stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL i triglicerydów w surowicy krwi w grupie otrzymującej metforminę spadły i były znacząco niższe niż w grupie placebo (tabela 2).
Laktat osoczowy na czczo
Średnie stężenia mleczanu w surowicy na czczo w punkcie wyjściowym były nieznacznie podwyższone w obu grupach (średnia w obu grupach, 1,41 . 0,10 mmol na litr, normalna, <1,30 mmol na litr). Wartości były podobne przez cały czas okresu aktywnego leczenia w obu grupach.
Witamina B12 i kwas foliowy
Stężenia kwasu foliowego w surowicy nie zmieniły się ani w grupie metforminy, ani w grupie placebo. Stężenie witaminy B12 w tygodniu 29 było niższe w grupie metforminy (o 22 procent), ale nie zmieniło się w grupie placebo. Nie było zmian w hematokrycie lub hemoglobinie w żadnej z grup.
Wycofanie pacjentów i działania niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Wycofanie z badania, według grupy leczenia. Trzydziestu jeden pacjentów z grupy metforminy (22 procent) i 41 pacjentów z grupy placebo (28 procent) wycofało się z badania przed 29. tygodniem (Tabela 3). Więcej pacjentów w grupie placebo niż w grupie otrzymującej metforminę wycofało się z powodu niepowodzenia leczenia (18 vs. 2 [12% vs. 1%], P <0,001). Działania niepożądane ograniczały się do układu trawiennego. Biegunka i nudności występowały częściej w grupie otrzymującej metforminę, ale zostały scharakteryzowane jako ciężkie tylko u 8% i 4% pacjentów. Częstość i nasilenie zgłaszanych objawów hipoglikemii było podobne w grupach z metforminą i placebo (<2%). Żaden z pacjentów nie miał udokumentowanej biochemicznie hipoglikemii.
Protokół 2
Metformina i dawka Glyburide
W 29. tygodniu 90 procent pacjentów w grupie otrzymującej metforminę i 70 procent w grupie przyjmującej metforminę plus gliburyd otrzymywało 2500 mg metforminy na dobę
[podobne: dyżury aptek kraków, olx iława, pies boo cena allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek kraków olx iława pies boo cena allegro