Rozstrzygnięcie długiej debaty ad

Rachunek Reida tworzy plan zarządzany przez rząd, ale pozwoli państwom na rezygnację z niego. Snowe woli uruchamiać publiczny plan tylko wtedy, gdy prywatni ubezpieczyciele otrzymają ostatnią szansę na zaoferowanie niedrogich składek na konkurencyjnym rynku. Kilku doświadczonych analityków określiło debatę nad publicznym planem jako niesłuszne. Socrolog z Princeton Paul Starr zapewnił, że wymiana ubezpieczeń ubezpieczeniowych z niezbędnymi uprawnieniami do regulowania prywatnych firm ubezpieczeniowych może rozwiązać wiele problemów, które motywowały publiczną opcję . Na konferencji prasowej w dniu 2 grudnia Peter Orszag, dyrektor Urząd ds. Zarządzania i Budżetu powiedział w tej sprawie: Zgadzam się z Starr . 2 Leonard Schaeffer, były dyrektor generalny Wellpoint, jednego z największych ubezpieczycieli w kraju, powiedział w wywiadzie, że prawdziwa dźwignia , w sprawie finansowania opieki zdrowotnej. . . nie jest opcją publiczną, ale poprzez te wymiany. . . oraz organ regulacyjny, który te giełdy mogą mieć na określenie minimalnego pakietu świadczeń podstawowych, ustalając przedziały stawek [premium], określając, kto sprzeda sprzedawca.
Kolejny powtarzający się spór dotyczy skutków proponowanych obniżek wydatków Medicare w wysokości około 500 miliardów dolarów w ciągu 10 lat, z których około 118 miliardów USD wynikałoby ze zmiany planów Medicare Advantage na nowy system płatności oparty na konkurencyjnych ofertach. Republikanie – powołując się na raport, którego zażądali od Richarda Fostera, głównego aktuariusza Centers for Medicare i Medicaid Services, który stwierdził, że rachunek House będzie skutkować mniej hojnymi pakietami świadczeń Medicare Advantage i zmniejszyć liczbę zapisów w planach o około 64% 2 – opłata że takie cięcia mogą zagrozić dostępowi niektórych beneficjentów. Pierwsza republikańska poprawka, którą zaproponowano na piętrze Senatu, wyeliminowałaby cięcia o wartości 400 miliardów dolarów. Demokraci twierdzą, że żadne świadczenie Medicare nie zostanie wyeliminowane w wyniku ich rachunku.
Strony przedstawiły również różne poglądy na raport CBO opublikowany grudnia, który stwierdził, że projekt Senatu zmniejszyłby koszt indywidualnego pokrycia.3 Agencja doszła do tego wniosku, który był reklamowany przez Demokratów, przez faktoring w publicznych dotacjach, które byłyby dostarczone do uprawnionych osób. Te dotacje – w sumie około 450 miliardów dolarów w ciągu 10 lat – obejmowałyby do dwóch trzecich składek i są istotne z finansowego punktu widzenia dla zwiększenia zasięgu.
Ale lider Mniejszości Senatu Mitch McConnell (R-KY) i senator Charles Grassley (R-IA) doszli do zupełnie innego wniosku na podstawie raportu CBO. Zauważyli, że składki dla osób, które nie kwalifikują się do dopłat, wzrosłyby średnio o 10 do 13%. Grassley powiedział: Analiza Kongresowego Biura Budżetu potwierdza nasze najgorsze obawy. Miliony ludzi, którzy spodziewają się niższych kosztów w wyniku reformy systemu opieki zdrowotnej, ostatecznie zapłacą więcej w postaci wyższych składek .
Wrażliwi na obawy, że rachunki reformy niewiele pomogą, aby nagiąć krzywą kosztów , główni rzecznicy administracji nadal kwestionują takie poglądy. Ostatnio Orszag i Nancy-Ann DeParle, którzy kierują Biurem Reformy Zdrowia Białego Domu, podkreślili funkcje kontroli kosztów projektu Senatu w rozmowach konferencyjnych z reporterami
[hasła pokrewne: fenestracja, objaw murphyego, gsk dla aptek ]

Powiązane tematy z artykułem: fenestracja gsk dla aptek objaw murphyego