Kamica zólciowa

Rozpoznanie różnicowe. Kamicę pęcherzyka żółciowego różnicuje się z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, zapaleniem wyrostka robaczkowego, kamicą nerkową, kamicą trzustkową, nerwobólem żołądkowym, rzekomą kolką żółciową i zawałem mięśnia sercowego. Cechami wspólnymi kamicy pęcherzyka żółciowego i choroby wrzodowej żołądka oraz dwunastnicy są bóle w nadbrzuszu i wymioty, niekiedy także gorączka. Odróżnia się te choroby na podstawie następujących znamion: Kamica żółciowa: 1. Charakter choroby napadowy, silne bóle pojawiają się nagle, przeważnie w nocy, w postaci sporadycznych napadów, trwających od kilku minut do paru godzin lub dni; 2. Zachowanie się chorego podczas napadu jest przeważnie bardzo niespokojne; 3. Siedziba bólu i jego rozprzestrzenianie się, chory odczuwa bóle w prawym podżebrzu, skąd rozchodzą się one do prawej łopatki,. Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy: 1. Charakter choroby okresowy, okresy bólów trwają długo, co najmniej parę tygodni, przez ten czas chory odczuwa bóle co dzień; 2. Chory zachowuje się przeważnie spokojnie; 3. Najsilniejsze bóle odczuwa chory w linii pośrodkowej ciała i w lewej połowie nadbrzusza (we wrzodzie dwunastnicy) [hasła pokrewne: Stomatolog Kraków, gabinety stomatologiczne, ortodoncja warszawa ]

Rola przytarczyczek

Rola przytarczyczek Rola przytarczyczek w regulacji podstawowej przemiany materii me jest ściśle ustalona z, powodu trudności utrzymania. zwierząt przy życiu po całkowitym usunięciu przytarczyczek bez równoczesnego uszkodzenia, tarczycy. Tężyczka występujca u zwierząt z usuniętymi przytarczyczkami nie jest również czynnikiem sprzyjającym do porównania liczb przemiany materii, uzyskanych w całkowitym spokoju zwierzęcia. Zwiększona bowiem czynność mięśniowa, brak łaknienia i w związku z tym zmniejszenie pobierania pokarmów może być źródłem znacznego wychudzenia bez konieczności uciekania się do wytłumaczenia tego zjawiska zwiększonym utlenianiem, czyli zwiększoną przemianą materii. e. Rola grasicy. Jeszcze mniej wierny o wpływie grasicy na przemianę, materii. Niektórzy autorzy uzyskiwali nieznaczne zmniejszanie się przemiany materii usunięciu grasicy u królików, u psów zaś po podaniu wyciągów z grasicy . Badania więc w tym kierunku są sprzeczne i nie wykazują większych odchyleń od liczb normalnych. [hasła pokrewne: Gabinet Stomatologiczny, stomatolog poznań, nefrolog ]