Nowa szczepionka przeciwko grypie A (H1N1) w różnych grupach wiekowych ad 5

Regresja logistyczna została wykorzystana do modelowania częstości występowania działań niepożądanych, odsetka pacjentów ze wzrostem miana inhibicji hemaglutynacji o czynnik 4 lub więcej oraz proporcja z mianem 1:40 lub więcej, zgodnie ze stanem adiuwantowym , dawka i wiek. Dane dotyczące bezpieczeństwa zostały podsumowane opisowo. Testy hipotez przeprowadzono przy użyciu dwustronnych testów, z wartością alfa 0,05 uważaną za wskazującą na istotność statystyczną. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą oprogramowania SAS (wersja 9.1).
Wyniki
Osoby badane
Łącznie 2200 osób w wieku od 3 do 77 lat otrzymało pierwszą dawkę szczepionki, a 2103 (95,6%) otrzymało drugą dawkę, 21 dni później (ryc. i tabela 2 w dodatkowym dodatku, dostępne z pełnym tekstem tego artykułu na). Dane pochodzące od wszystkich zaszczepionych pacjentów zostały uwzględnione w analizie bezpieczeństwa. Dane dotyczące immunogenności dotyczące skutków pierwszego i drugiego szczepienia były dostępne odpowiednio dla 2104 i 2069 pacjentów.
Bezpieczeństwo
Tabela 1. Tabela 1. Miejsce wstrzyknięcia i reakcje ogólnoustrojowe w ciągu 21 dni po pierwszej lub drugiej dawce nieadiuwantowanej szczepionki lub placebo, według grupy wiekowej. Miejsca wstrzyknięcia i reakcje ogólnoustrojowe przedstawiono w Tabeli 1. Większość reakcji była łagodna; reakcje stopnia 3 – odpowiadające niezdolności do wykonywania zwykłych czynności społecznych i czynnościowych7,8 – wystąpiły u 0,0 do 1,8% badanych (tab. 1, tabele 3, 4 i 5 w dodatkowym dodatku). Zgłaszano tylko jedno ciężkie działanie niepożądane u pacjenta otrzymującego placebo: hospitalizacja z powodu migotania przedsionków następnego dnia po pierwszym wstrzyknięciu. W związku z tym nie zarejestrowano poważnych zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepionką ani nieoczekiwanych zdarzeń. Analiza czynników związanych z szybkością reakcji miejscowych lub ogólnoustrojowych sugerowała, że obecność adiuwantu i odbiór drugiej dawki były związane z wyższym odsetkiem reakcji miejscowych (P <0,001 i P = 0,002) (Tabela 6 w Dodatek dodatkowy). W przypadku reakcji ogólnoustrojowych wiek był jedynym czynnikiem o znaczącym wpływie na szybkość: badani w wieku od 12 do 17 lat mieli najczęściej reakcje ogólnoustrojowe, a następnie pacjenci w wieku od 3 do 11 lat, w wieku od 18 do 60 lat oraz w wieku 61 lat. lat lub starszych (Tabela 7 w Dodatku Uzupełniającym). Najczęstszą reakcją w miejscu wstrzyknięcia po szczepieniu był ból, który wystąpił u 10,5 do 26,7% pacjentów; najczęściej zgłaszaną reakcją układową była gorączka, która wystąpiła u 11,5 do 18,0% osób (Tabela 8 w Dodatku uzupełniającym). Częstość występowania zdarzenia niepożądanego była podobna u osób z wykrywalnymi przeciwciałami hamującymi hemaglutynację przeciwko szczepowi szczepionkowemu i bez wykrywalnych przeciwciał.
Odpowiedź immunologiczna
Tabela 2. Tabela 2. Miano inhibicji hemaglutynacji 1:40 lub więcej wśród osobników otrzymujących szczepionkę bezadiuwantową, według grupy wiekowej. Proporcja o miano zahamowania hemaglutynacji wynoszącą 1:40 lub więcej wynosiła od 1,1 do 6,0% w punkcie wyjściowym w czterech grupach wiekowych (tabela 2 i tabela 9 w dodatkowym dodatku). Przeciwciała hamujące hemaglutynację przeciwko szczepowi szczepionki wykryto w 21 dniu po pierwszej dawce, a także 14 dni po drugiej dawce (dzień 35)
[przypisy: pomoc psychologiczna wrocław, elisabetta franchi allegro, półpasiec leczenie jak długo ]

Powiązane tematy z artykułem: elisabetta franchi allegro półpasiec leczenie jak długo pomoc psychologiczna wrocław