Mozna wprawdzie przypuszczac, ze seksualne elementy teorii Freuda ulegly w swoim czasie tak szerokiemu rozpowszechnieniu z tych samych powodów

Można wprawdzie przypuszczać, że seksualne elementy teorii Freuda uległy w swoim czasie tak szerokiemu rozpowszechnieniu z tych samych powodów, dla których nie znamy dziś nikomu z lektury Przybyszewski, okpiwany Weininger – odnajdywany w wątkach czarnej literatury Schopenhauer byli wówczas uważani za wyrocznię wiedzy o życiu. Wiemy dzisiaj jedno panseksualizm przeminął tak, jak powstał – z ludźmi swojej epoki. Tej epoki, która – uważana dziś za symbol beztroski i łatwego szczęścia doprowadziła do absurdu purytańskie zasady konkwistadorów przemysłowych i żądzę w życia nuworyszów z początków XIX wieku. Zbierając powiemy, że potrzeba seksualna, choć jest niewątpliwie potrzebą autentyczną i naturalną, nie jest konieczną dla utrzymania się człowieka przy życiu, i dlatego nie odgrywa u niego takiej roli jak potrzeby samoregulacji. Jeśli w niektórych wypadkach rola ta przesadnie wzrasta, tłumaczy się to powiązaniami seksualizmu z innymi potrzebami jednostki. Natomiast wszędzie, gdzie przystosowanie człowieka dzięki wszechstronnym zainteresowaniom, osiąga wysoki stopień, charakteryzując się aktywnością społeczną i nie ulega zaburzeniom wskutek kompleksów – tam potrzebie seksualnej przypada właściwa rola. Zaspokajanie jej może dostarczać ludziom, w wyniku oddzielenia się rozkoszy seksualnej od celu gatunkowego, pięknych, burzliwych, subtelnych wzruszeń, zabarwiających przyjemnie walkę o byt, lub też wywoływać w nich obrzydzenie i niechęć – zależnie od kultury, umiejętności i uprzednich uwarunkowań rozwoju osobowości. Można przypuszczać, że wiele nieporozumień dotyczących tej potrzeby i częstość sytuacji zmuszających do rozważania potrzeby seksualnej, jako problemu znajdującego się nieraz w centrum problemów związanych z przystosowaniem ma źródło w niedostatecznym jej opracowaniu nauk owo badawczym z jednej strony i w fakcie istnienia ogromnej ilości pseudonaukowych, mitycznych wręcz poglądów z drugiej. Sprawy seksualne należą poza tym do tych nie mających szczęścia problemów, co, do których nawet poważni badacze zbyt często nie potrafili zachować obiektywnej postawy, wpadając w skrajności, podobnie jak i laicy. Należy mieć nadzieję, że dokładniejsze poznanie uwarunkowań seksualizmu u człowieka pozwoli nam również rozwiązywać niewątpliwie ważone problemy zaspokajania potrzeby seksualnej w sposób właściwy i bardziej racjonalny. 6. STRUKTURA POTRZEB ORIENTACYJNYCH W rozdziale poświęconym klasyfikacji potrzeb starałem się uzasadnić skuteczność wyodrębnienia specjalnej grupy potrzeb właściwych wszystkim ludziom naszej kultury – potrzeb, których zaspokojenie stanowi jedynie pośredni warunek utrzymania równowagi wewnętrznej osobnika [hasła pokrewne: klinika bielsko biała, olx wolsztyn, olx iława ]

Powiązane tematy z artykułem: klinika bielsko biała olx iława olx wolsztyn