Badanie radiologiczne przewodu pokarmowego moze dostarczyc posrednich oznak kamicy pecherzyka zólciowego

Badanie radiologiczne przewodu pokarmowego może dostarczyć pośrednich oznak kamicy pęcherzyka żółciowego. Do takich oznak należą stany kurczowe odźwiernika, całego żołądka, zaburzenia ruchowe żołądka i jelit, zniekształcenie, unieruchomienie. Podciągnięcie ku górze odźwiernika dwunastnicy, zgięcia wątrobowego okrężnicy lub prawej połowy okrężnicy poprzecznej i in. Objawy te nie są wprawdzie właściwe tylko kamicy żółciowej, niemniej łącznie z całym obrazem klinicznym mogą w wątpliwych przypadkach dopomóc w rozpoznaniu tej choroby. Pomimo dokładnego zbadania chorego kamica pęcherzyka żółciowego nie zawsze daje się rozpoznać. Przyczyna mylnego rozpoznania leży po części w zupełnie utajonym przebiegu choroby, po części zaś w nierzadkiej atypowości jej obrazu, zależnej głównie od zrostów i od współudziału innych narządów brzusznych. Zresztą stan chorego oraz warunki zewnętrzne, nie zawsze pozwalają, zastosować wszystkie metody rozpoznawcze, którymi rozporządza medycyna. W warszawskiej statystyce sekcyjnej E. Siedleckiego kamicę żółciową rozpoznano za życia mniej więcej w 7,5% (38 na 512) przypadków, w statystyce W. Czarnockiego u mężczyzn w 13,42% i u kobiet w 12,95%, średnio zatem w 13,04% (w 39 przypadkach na 299), tzn. klinicznie rozpoznawano zaledwie co 7-8 przypadek kamicy. Ile w tym materiale było nosicieli kamieni, więc przypadków bez żadnych objawów kamicy, nie wiadomo. W statystyce sekcyjnej Zakładu Anatomii Patologicznej Uniwersytetu J. K. we Lwowie (Hornowski) rozpoznano kamicę żółciową za życia prawie w 4,3% (19 na 446) przypadków kamicy. Po rozpoznaniu kamicy żółciowej należy określić, czy nie ma równoczesnego zapalenia wyrostka robaczkowego oraz choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, z tymi bowiem chorobami kamica często się kojarzy. [podobne: przepona wolna, dyżury aptek kraków, stomatologia dziecięca warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek kraków przepona wolna stomatologia dziecięca warszawa