Badania drobnowidowe blednika z przetoka

Pierwszy Barany w roku 1910 wykonał otwarcie kanału półkolistego tylnego w celu poprawy słuchu w otosklerozie. Uprzednio inni autorowie próbowali w inny sposób uzyskać poprawę słuchu, a mianowicie Kessel w roku 1876 przez usunięcie strzemiączka, a Passotu przez wykonanie przetoki na wzgórku (promontorium). Obie próby nie powiodły się ze względu na wystąpienie zapalenia błędnika i następowej głuchoty. W roku 19i4 wykonał Jenkins prze tokę na poziomym kanale półkolistym i pokrył ją płatem Thierscha, a później płatem z zewnętrznego przewodu słuchowego. Holmgren od roku 1917 wykonywał na pionowym kanale półkolistym przetokę, którą starał się nakryć złotą blaszką i różnymi substancjami, by zapobiec jej zarastaniu. Badania drobnowidowe błędnika z przetoką u małp wykonywane przez Nagera dowiodły, że sztuczne przetoki lub okienka wytworzone na kanale półkolistym ulegają szybkiemu zarośnięciu przez wytworzenie kostniny. [przypisy: fenestracja, dyżury aptek kraków, objaw murphyego ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek kraków fenestracja objaw murphyego